Kalėdinės edukacijos Plungės TVM

Apsilankymas Plungės technologijų ir verslo mokykloje Žemaičių Kalvarijos moksleiviams jau tampa tradicija. Šiemet nuspręstą apsilankyti Kalėdinėse edukacijose. II g., I g. ir 8 klasės moksleiviai kartu su karjeros specialiste A. Grikpėdiene gruodžio 20 dieną apsilankė Plungės TVM. Apsilankymo metu moksleiviai ne tik dalyvavo stiliaus kūrimo, sausainių dekoravimo veiklose, bet ir sužinojo apie naują mokymosi programą – automatinių sistemų mechatronika.

Plungės technologijų ir verslo mokykloje įvairių gebėjimų mokiniai gali įgyti pagrindinį, vidurinį (gimnazijos skyriuje) ir profesinį išsilavinimą bei norimą kvalifikaciją. Mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių socialiniams įgūdžiams ir brandžiai asmenybei ugdyti. Mokiniai, baigę mokyklą, sėkmingai įsidarbina rajono ir apskrities įmonėse arba tęsia mokslą kolegijose ir universitetuose.