Psichologo asistentė

Alina Grikpėdienė 
Psichologo asistentė 
18 kab.  

Kontaktai
Telefonas: +370 699 78484
El. paštas: a.grikpediene@zemkalvarija.lt 

Psichologas – tylus klausytojas, visada pasirengęs išgirsti ir suprasti. Pasidalintas skausmas mažėja, pasidalintas rūpestis – išsisprendžia, pasidalintas džiaugsmas – užauga.  

Psichologas yra specialistas, pasiruošęs išklausyti žmogų, turintį psichologinių sunkumų, padėti jam rasti išeitis iš susidariusios sudėtingos gyvenimo situacijos ir pasijusti geriau. Psichologas nėra gydytojas, todėl nereikia sirgti ar jausti organizmo sutrikimo požymius, jog galėtumėte į jį kreiptis. Į psichologą galite kreiptis, kai jaučiate poreikį pasikalbėti apie įvairiose gyvenimo srityse kylančius sunkumus, išgyvenimus, savo savijautą, nuotaiką ir kitais rūpimais klausimais, kad galėtumėte geriau suprasti patį save ir sau padėti. 

Psichologo asistentas mokykloje padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais. Šis specialistas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos psichologo bendraisiais pareiginiais nuostatais. 

Darbo laikas 

Savaitės diena  Darbo laikas  
Pirmadienis   
Antradienis  8:00 – 11:00  
Trečiadienis  8:00 – 11:00  
Ketvirtadienis  8:00 – 10:00  
Penktadienis  8:00 – 11:00