Karjeros ugdymo specialistė 

Alina Grikpėdienė 
Karjeros ugdymo specialistė 
18 kab.  

Kontaktai 
Telefonas: +370 699 78484 
El. paštas: a.grikpediene@zemkalvarija.lt 

Gimnaziste, esi  laukiamas ir gali kreiptis pagalbos į karjeros ugdymo specialistę:  

  • Kai iškyla klausimų, kokius dalykus mokytis ir kokius egzaminus laikyti;  
  • Kai nori susipažinti su tam tikra specialybe;  
  • Kai turi ketinimą užsiimti savanoriška veikla;  
  • Kai tau reikalinga individuali ar grupinė konsultacija karjeros klausimais;  
  • Kai apninka abejonės ar nežinia dėl tavo veiklos pabaigus gimnaziją;  
  • Kai iškyla bet koks klausimas ir norisi tiesiog pasitarti. 

Karjeros specialistės paslaugos prieinamos ne tik mokiniams, bet ir jų artimiesiems. Ypač tiems, kas rūpinasi vaikais, jaučia nerimą ar tiesiog susiduria su klausimais. Drąsiai kreipkitės! 

Karjeros specialistas mokykloje skatina mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera, sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą. Specialisto pareiga užtikrinti karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą, ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą. Tam tikslui plėtoja supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilina gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį, ugdo pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu. 

Darbo laikas

Savaitės diena  Darbo laikas  
Pirmadienis   
Antradienis  11:30 – 14:30  
Trečiadienis  11:30 – 13:30  
Ketvirtadienis  10:30 – 13:30  
Penktadienis  11:30 – 14:10