Socialinė pedagogė

Gitana Jurčienė
Socialinė pedagogė 
22 kab.

Kontaktai
Telefonas: +370 687 79534
El. paštas: g.jurciene@zemkalvarija.lt

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas. 

Gimnaziste, esi  laukiamas ir gali kreiptis pagalbos į socialinę pedagogę: 

 • jei patiri patyčias ir smurtą; 
 • jei turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų; 
 • jei turi  mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų; 
 • jei esi naujokas gimnazijoje ir tau kyla sunkumų; 
 • jei nori sužinoti savo teises ir pareigas; 
 • jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi; 
 • jei reikalingas nemokamas maitinimas, nemokamas pavėžėjimas į mokyklą; 
 • jei nori bendradarbiauti įgyvendinant gimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius; 
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtume įgyvendinti gimnazijoje; 
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (nukreipia pas specialistus). 

Socialinio pedagogo veiklos turinys: 

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais; 
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais gimnazijos bendruomenės nariams kylančiais sunkumais; 
 • padeda tėvams (globėjams/rūpintojams) ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą; inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 
 • vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją; 
 • vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo į pamokas kontrolę bei prevencinį darbą su blogai gimnaziją lankančiais ir vėluojančiais mokiniais; 
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; 
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą; 
 • atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

Socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą. 

DARBO GRAFIKAS 2023-2024 M.M. 

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka 
Pirmadienis 7:45 – 16:30 12:00-12:30 
Antradienis 7:45 – 16:30 12:00-12:30 
Trečiadienis 7:45 – 16:15 12:00-12:30 
Ketvirtadienis 7:45 – 15:4512:00-12:30 
Penktadienis 7:45 – 14:15 12:00-12:30