Lopšelis-darželis

Lopšelyje-darželyje veikia 3 grupės: 1 mišri, 1 darželio ir 1 priešmokyklinio ugdymo. Į grupes integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Pedagogų ir vaikų santykiai grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. Stengiamasi įžvelgti, kas vaikui svarbu, įsiklausyti į jo žodžius, paskatinti išsakyti savo nuomonę, išgirsti jį. Darželyje atnaujinamos ugdymo priemonės, įrengtos interaktyvios edukacinės grindys, kurios lavina vaikų judesių koordinaciją, reakciją, loginį mąstymą, komandinį ir individualų darbą. Lauke įrengta vaikų žaidimų aikštelė, kurioje vaikai gali praleisti laisvalaikį ir patenkinti natūralų poreikį judėti. Darželyje ugdomos visos vaiko raidai reikalingos kompetencijos: socialinė, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, mokėjimo mokytis.

 • Muzikos vaikus moko muzikos vyr. mokytoja Jurgita Antanaitienė.
 • Vaikų kalbą lavina logopedė Gitana Leliūgienė.
 • Mokymosi sunkumus padeda įveikti spec. pedagogė Vitalija Rudzevičienė.  

Darželio darbo laikas: 7.00 – 19.00

„Boružiukų“ grupė

Boružiukų grupėje ugdomi 1,4-3 m. vaikai. Didelį dėmesį skiriame vaikų emocijų suvokimui, savireguliacijos ir savikontrolės gebėjimams, taip pat kalbinių gebėjimų lavinimui. Mūsų lūkesčiai – tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir bendravimo su vaikų tėvais, domėjimosi vaikų ugdymu ir pasiekimais, aktyvaus tėvų įsitraukimo į vykstančius renginius.

 • Grupėje dirba vyr. mokytoja Nijolė Paulauskienė
 • Mokytoja Rita Gaučienė
 • Padėjėja Vaida Vozgirdienė

„Drugelių“ grupė

„Drugelių“ grupę lanko 4 – 5 metų vaikai. Grupėje laikomės nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra individualus, savaip kūrybingas ir geba save išreikšti įvairiose veiklose. Čia gerbiamas kiekvienas, akcentuojami privalumai, pasiekimai.. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į jų poreikius, vertybines nuostatas, amžiaus ypatumus.

 • Grupėje dirba vyr. mokytoja Ievutė Vaičiulienė
 • Mokytoja Donata Budrienė
 • Vyr. mokytoja Daina Zabitytė
 • Mokytojos padėjėja Ilona Janušienė
 • Padėjėja Lina Zubkova

„Aitvariukų“ grupė

Grupėje vaikai ugdomi pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą. Rengiame žygius po savo gimtąjį miestelį, tyrinėjame, kuriame projektus, mokomės skaityti. Vaikai dalyvauja SEU programoje LIONS QUEST, užsiėmimų metu ugdo savo socialinį emocinį intelektą. Dalyvauja  priešmokyklinio amžiaus vaikų plaukimo pamokose. Yra galimybė lankyti Platelių meno mokyklos ankstyvojo amžiaus užsiėmimus, Robotikos Akademiją.

 • Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo vyr.mokytoja Vilma Butkuvienė
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Donata Budrienė
 • Padėjėja Zina Sragauskienė