Laisvos darbo vietos

Anglų kalbos mokytojo atranka

Fizikos ir/arba matematikos mokytojo atranka

 

Dėl ugdymo proceso organizavimo gimnazijoje baigiamosios klasės mokiniams

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijoje ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programą 12 klasės mokiniams vykdomas kontaktiniu būdu nepertraukiamai, esant visų abiturientų sutikimams periodiškai atlikti nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (kaupinių PGR tyrimas), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2021 m. balandžio 29 d. Nr. DE-485.