Reikalingas logopedas

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija skelbia pretendentų atranką logopedo pareigybei užimti nuo 2023 m. gruodžio 11 d.

Mokyklos pavadinimas – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija.

Pareigybės pavadinimas – logopedas.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo krūvis – logopedas -0,5 etato.

Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,11 iki 11,39.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, bet gali būti ir studijuojantis;
 • logopedo kvalifikacija;
 • gebėti organizuoti, vykdyti, stebėti mokinių ugdomąjį procesą;
 • gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
 • gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais.

Siūlome:

 • augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją;
 • lankstų tvarkaraštį;
 • dalyvauti projektuose ir programose;
 • kompensuojame kelionės išlaidas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;
 • Privalumas – papildoma pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma)


Dokumentai priimami nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 4 d imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

siųsti elektroninio pašto adresu zemkalvarijosvm@plunge.lt su nuoroda – Dėl logopedo laisvos darbo vietos;
Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos el. svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu Nr. 8 618 66361, direktorė Rasa Pakalniškienė.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbio.