Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

2023 m. rugsėjo 26 d. Įsakymo Nr. V-370 (2023)