Sprendimas dėl biudžetinių įstaigų Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos, Plungės r. Kulių gimnazijos ir Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

2024 m. gegužės 30 d. Nr. T1-120