Plačiojo įsivertinimo klausimyno, pateikto mokiniams, jų tėvams bei mokytojams, rezultatai