Gyventojų pajamų mokesčio (1,2 proc. GPM), gauto pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.

2021 m. birželio 22 d. Nr. V-168 (2021)