Gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

2021 m. gegužės 20 d. Nr. V-100 (2021)