Gimnazijos pagalbos mokinio savirūpa pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V324 (2023)