Gimnazijos mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

2020 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-211 (2020)