Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimų ir vertinimų rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

2023 m. gruodžio 5 d. Nr. V-475(2023)