Gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2019 m. balandžio 29 d. Nr. V-196