Gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarkos aprašas

2018 m. gegužės 21 d. Nr. V-155