Gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-324 (2023)