Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m.

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais

2019 m. (I ketvirtis)

Žmonių skaičius

2019 m. (II ketvirtis)

Žmonių skaičius

2019 m. (III ketvirtis)

Žmonių skaičius

2019 m. (IV ketvirtis)

Žmonių skaičius

1. Direktorius 1961 1  1961  1        
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) 1582 1  1582  1        
3. Pedagogai 989 25  898  25        
4. Bibliotekininkas 778 1  778  1        
5. Soc. Ir spec. Pedagogai 1377 2  1377  2        
6. Administracija: ( raštvedė, ūkvedys) 430 3  430  3        
7. Valytojas 555 4  555  4        
8. Pagalbiniai darbuotojai ir gimnazijos budėtoja 485 4  485  4        
9. Kiemsargis 277 2  277  2        
10. Vairuotojas 386 3  386  3        
11. Skalbėja 139 1  139  1        
12. Auklėtojos padėjėja 681 3  681  3        
13. Vyr. auklėtoja 1014 2  1014  2        
14. Priešm.Ugdymo pedagogė 947 2  947  2        
15. Auklėtoja 358 1  358  1        

 

Informacija apie darbo užmokestį 2018 m.

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais

2018 m. (I ketvirtis)

Žmonių skaičius

2018 m. (II ketvirtis)

Žmonių skaičius

2018 m. (III ketvirtis)

Žmonių skaičius

2018 m. (IV ketvirtis)

Žmonių skaičius

1. Direktorius 1207 1  1207 1 1207  1 1282 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) 1126 1  1126  1 1126  1 1126   1
3. Mokytojas metodininkas    707 9  707  9  707 9 1011 7
4. Vyr. mokytojas 609 13  609  13 609  13 656  15
5. Mokytojas 330 7  330  7  330  7 402  5
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 694 1  694  1 694   1 610  1
7. Soc. Ir spec. Pedagogai 903 2  903  2  903  2 911  2
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas)
455 5  455  5  455  5 453  3
9. Valytojas 400 4  400  4  400  4 400  4
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja 350 4  350  4  350  4 350  4
11. Kiemsargis 400 2  400  2  400  2 400  2
12. Vairuotojas 419 2  419  2  419  2 419  2
13. Skalbėja             100 1
14. Auklėtojos padėjėja             520 3
15. Vyr. auklėtoja             543 3
16. Priešm.Ugdymo pedagogė             577 2
17. Auklėtoja             360 2

 

Informacija apie darbo užmokestį 2017 m.

 Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
2017 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2017 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2017 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2017 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 1189 1  1189 1   1   1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) 1109 1  1109  1   1    1
3. Mokytojas metodininkas 684 9  684  9  681 9  681,50 9
4. Vyr. mokytojas 618 12  618  12  554  12  522,25  15
5. Mokytojas 385 7  385  7  362  8  339,30  5
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 438 2  438  2    1    1
7. Soc. ir spec. pedagogai 713 3  713  3  890  2  890,01  2
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas)
477 5  477  5  450  5  449,58  5
9. Valytojas 380 5  380  5  380  5  380  4
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja 333 4  333  4  333  4  237,50  4
11. Kiemsargis 380 2  380  2  380  2  190  2
12.
Vairuotojas 396 2  396  2  396  2  396,07  2

 

Informacija apie darbo užmokestį 2016 m.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
2016 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2016 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2016 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2016 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 1284 1 1284 1 1284  1  1187 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
1098 1 1098 1 1098  1  1108 1
3. Mokytojas metodininkas 754 11 754 11  754  11  643 9
4. Vyr. mokytojas 785 12 785 12  785 12  567 13
5. Mokytojas 449 6 449 6  449 6  341 7
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 423 2 423 2  423  2  437 2
7. Soc. ir spec. pedagogai 700 3 700 3  700  3  700 3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas)
448 5 448 5  448  5  453 5
9. Valytojas 350 5 350 5  370  5  380 5
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja 306 4 306 4  328  4  333 4
11. Kiemsargis 350 2 350 2  370  2  380 2
12.
Vairuotojas 350 2 350 2  370  2  380 2

 

Informacija apie darbo užmokestį 2015 m.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
2015 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2015 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2015 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2015 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 1064 1 1064 1 1284  1  1284  1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
998 1 998 1 1098  1  1098  1
3. Mokytojas metodininkas 725 11 725 11  764  11  754  10
4. Vyr. mokytojas 626 12 626 12  751  11  785  11
5. Mokytojas 332 6 332 6  425  5  449  4
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 396 2 396 2  418  2  423  2
7. Soc. ir spec. pedagogai 685 3 685 3  692  3  710  3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas)
384 5 384 5  398  5  448  5
9. Valytojas 267 5 300 5  300  5  325  5
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja 300 3 300 3  300  3  325  3
11. Kiemsargis 150 2 150 2  150  2  152  2
12.
Vairuotojas 300 1 300 1  300  1  325  2
 

Informacija apie darbo užmokestį 2014 m.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais
2014 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2014 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2014 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2014 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 3675 1 3675 1  3675  1 3675  1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
1832 3 1832 3  2638  2  3445 1
3. Mokytojas metodininkas 2474 12 2474 12  2497  11 2502 11
4. Vyr. mokytojas 1819 16 1762 15  1879  13  2162 12
5. Mokytojas 1021 5 1021 5 1178  5 1146  6
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 1255 2 1255 2 1369  2  1369  2
7. Soc. ir spec. pedagogai 2249 3 2249 3  2307  3  2365  3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas)
1336 4 1336 4  1414  5  1327 5
9. Valytojas 800 5 800 5  800  5  923 5
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja 833 3 833 3  750  4  1035 3
11. Kiemsargis 500 2 500 2  500  2  517 2
12.
Vairuotojas 1000 1 1000 1  1000 1  1035 1
 

Informacija apie darbo užmokestį 2013 m.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais
2013 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2013 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2013 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2013 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 3611 1  3611  1  3611  1 3611 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
 1725 3  1725  3  1739  3  1739  3
3. Mokytojas metodininkas  2613  12  2613  12  2450  12  2450  12
4. Vyr. mokytojas  2332  14  2332  14  1617  18  1617  18
5. Mokytojas 971 4  971  4  1021  5  1021  5
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 1255 2  1255  2  1255  2  1255  2
7. Soc. ir spec. pedagogai 2138  3  2138  3  2249  3  2249  3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius)
1296 4  1296  4  1296  4  1296  4
9. Valytojas 800  5  800  5  800  5  800  5
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja  865  4  865  4  833  3  833  3
11. Kiemsargis  500 2  500  2  500  2  500  2
12.
Vairuotojas  1000  1  1000 1  1000  1  1000  1
 

Informacija apie darbo užmokestį 2012 m.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais
2012 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2012 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2012 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2012 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 3208 1  3208  1 3611  3611 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
1764 3  1764  3 1789  1798  3
3. Mokytojas metodininkas 3174 9  3174  9 2542 12   2542  12
4. Vyr. mokytojas 1834 17  1834  17 1983 14   1983  14
5. Mokytojas 2137 5  2137  5 1105  1105  7
6. Bibliotekininkas  (skaityklos vedėja) 1684 1  1684  1 1263  1263  2
7. Soc. ir spec. pedagogai 1801 4  1801  4 2072  2072  3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius)
1292 4  1292  4 1294  1294  4
9. Valytojas 800 4  800  4 680  680  5
10 Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja 522 3  522  3 638  638  4
11. Kiemsargis 400 2  400  2 425  425  2
12.
Vairuotojas 976 1  976 1 976  976  1
 

Informacija apie darbo užmokestį 2011 m.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais
2011 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2011 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2011 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2011 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 3355 1 3342 1 3306 1 3208 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
2109 3 2116 3 1836 3 1936 3
3. Mokytojas metodininkas 3181 9 3210 9 3123 10 2989 10
4. Vyr. mokytojas 2604 15 2490 15 1868 16 1890 18
5. Mokytojas 1650 6 1656 6 1286 11 1306 8
6. Bibliotekininkas 1683 1 1683 1 1684 1 1684 1
7. Soc. ir spec. pedagogai 2127 4 2200 4 1814 4 1754 4
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius)
1615 3 1615 3 1239 3 1294 4
9. Valytojas 852 4 863 4 800 4 800 4
10 Pagalbiniai darbuotojai ir rūbininkė 726 3 731 3 657 3 667 3
11. Kiemsargis 400 2 400 2 401 2 400 2
12.
Vairuotojas 976
1
976 1 976 1 976
1
 

Informacija apie darbo užmokestį 2010 m.

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais
2010 m.
(I ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2010 m.
(II ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2010 m.
(III ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2010 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2010 m.
Žmonių
skaičius
1. Direktorius 3267 1 3180 1 3267 1 3355 1 3196 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
2170 3 1961 3 2242 2 2038 3 2076 3
3. Mokytojas metodininkas 3148 10 3073 10 3196 9 3320 9 3310 9
4. Vyr. mokytojas 2419 14 2262 14 2306 15 2699 13 2553 12
5. Mokytojas 1650 13 1660 13 1801 6 1970 6 2024 10
6. Bibliotekininkas 1683 1 1683 1 1683 1 1683 1 1683 1
7. Soc. ir spec. pedagogai 2095 3 1985 3 1985 3 1772 4 1618 3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius)
1617 3 1424 3 1424 3 1452 3 1483 3
9. Valytojas 760 5 720 4 720 4 720 4 720 4
10 Pagalbiniai darbuotojai ir rūbininkė 570 2 570 2 570 2 600 3 604 3
11. Kiemsargis 380 2 360 2 360 2 360 2 365 2
12.
Vairuotojas 1338
1
1300 1 1300 1 1303 1 1203 1
 
Informacija apie darbo užmokestį 2009 m.
Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais
2009 m.
(IV ketvirtis)
Žmonių
skaičius
2009 metai Žmonių
skaičius
1. Direktorius 2131 1 3316 1
2. Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui,
pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo
ugdymo pavaduotoja)
2256 3 2410 3
3. Mokytojas metodininkas 2757 6 3662 5
4. Vyr. mokytojas 2603 18 2628 19
5. Mokytojas 1657 13 1358 17
6. Bibliotekininkas 1655 1 1745 1
7. Soc. ir spec. pedagogai 2061 3 2385 3
8. Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja,
kompiuterių priežiūros inžinierius, kasininkas)
1596 3 1428 4
9. Valytojas 800 5 704 6
10 Pagalbiniai darbuotojai ir rūbininkė 600 2 645 2
11. Kiemsargis 391 2 328 2
12. Vairuotojas 1357 1 1397 1