Padėkos diena

IMGP5968Baigiantis ugdymo procesui, norėta pasidžiaugti 2017 - 2018 m. m. gimnazijos pasiekimais, todėl birželio 13 d. buvo surengta kasmetinė Padėkos diena.
Gimnazijos direktorius Zenonas Garbenčius tardamas įžanginį žodį pabrėžė atkaklaus darbo svarbą siekiant užsibrėžtų tikslų. Direktorius neslėpė džiaugsmo galėdamas apdovanoti labai gerai besimokančius mokinius: Renatą Daukšaitę (IVg), Ringaudą Jonušą (IIIg), Akvilę Šideikaitę (IIIg), Emą Paulauskaitę (Ig), Viką Žvirzdinaitę (Ig), Modestą Batavičių (Ig), Mildą Derkintaitę (8 kl.), Aistę Stanelytę (7 kl.), Lauryną Raustį (7 kl.), Stasį Veitą (6 kl.), Moniką Preibytę (5 kl.), Viltę Paulauskaitę (5 kl.), Mildą Simonavičiūtę (5 kl.). Pažangiausiems mokiniams buvo įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanos. Plungės rajono savivaldybės padėkos raštais buvo apdovanoti ir visi rajoninių olimpiadų nugalėtojai ir prizininkai. Šventės metu pasidžiaugta laimėjimais tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“; pagerbti Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninių krepšinio varžybų bei rajoninių kvadrato varžybų nugalėtojai ir prizininkai; padėkota mokiniams, užėmusiems prizines vietas orientavimosi sporto varžybose; apdovanoti ir gražiai piešiantys bei įvairiuose piešinių konkursuose dalyvavę ir juos laimėję mokiniai.

Anot gimnazijos direktoriaus Z. Garbenčiaus, mokinys ir mokytojas yra lygiaverčiai partneriai: mokinys turi trokšti įgyti žinių, kurias nori perduoti jį ugdantis pedagogas. Todėl direktoriaus padėkos raštais buvo įvertinti ir mokinius olimpiadoms, konkursams, varžyboms ruošę mokytojai.
Savo ruožtu nuveiktais darbais džiaugėsi bei metinę ataskaitą pristatė gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Ema Paulauskaitė. Visus maloniai nuteikė vokalinio ansamblio „Gaida“ ir šokių grupės „Sa-Ja“ atliekama meninė programa.
Garsiai pasidžiaugus įgyvendintais tikslais, giliai širdyje lieka graži viltis tikėtis pasiekti naujų laimėjimų.