Savaitė be patyčių

Spausdinti

IMGP4797Kiekvienais metais kovo pabaigoje „Vaikų linija“ inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“, kurios pagrindinis tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias.
Mūsų gimnazija taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos, kuri vyko kovo 14-20 dienomis. Mokiniai ir šiais metais turėjo galimybę sudalyvauti įvairiose veiklose.
Pirmadienis. Savaitę pradėjo 4 klasės mokiniai su mokytoja Dalia Raustiene ir gimnazijos mokinių tarybos narės Gabija, Greta, Raminta. Pradinukai pakvietė padainuoti dainą bei dalyvauti organizuojamuose žaidimuose.
7-8 kl., Ig- IVg klasių mokiniams Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus skaitė paskaitą apie jaunimo tarpusavio santykius, draugystę, pagarbą vienas kitam, ištikimybę bei pašaukimą. Susitikimą su kunigu organizavo mokytoja Lidija Ivinskienė.

Antradienis. IVg klasės mokiniai, inicijuoti klasės vadovo Broniaus Kleinausko, organizavo socialinį eksperimentą „Ratuoti riteriai“. Jo šūkis skambėjo taip: „Du ratai tapo mano kūno dalimi ir nuo tada aš ratuotas. Visuomenė manęs negirdi ir nepalaiko, todėl tapau riteriu“. Taip teigia neįgalieji, kovojantys už teisę garbingai patekti į viešos paskirties pastatus. Mūsų gimnazistai, norėdami įsitikinti, ar Žemaičių Kalvarijos miestelyje yra sudarytos sąlygos neįgaliesiems, pabandė tai padaryti patys praktiškai. Miestelio Caritas skyriaus globos namų direktorius kanauninkas Jonas Ačas eksperimentui leido pasinaudoti dviem neįgaliojo vežimėliais, kuriais gimnazistai mėgino įvažiuoti į įvairias įstaigas. Po šio eksperimento su mokiniais klabėta apie toleranciją turinčiam negalę žmogui. Gimnazistai, po to aptarę socialinį eksperimentą, išsakė savo jausmus ir patyrimus.
5 klasės mokiniams Plungės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė ir gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė Inga Virketė pravedė užsiėmimą „Sveikas kūnas – sveika siela“. Jo metu mokiniai dalyvavo ėjime su šiaurietiškomis lazdomis, klausė paskaitos apie aktyvų gyvenimą. Mokiniai vieningai priėjo išvados, kad sveikai gyvendamas, laikydamasis asmens higienos, aktyviai sportuodamas mažiau sulauksi patyčių iš kitų ir pačiam nekils pagunda tyčiotis.
Trečiadienis. Šokio mokytoja Sandra Jazdauskienė organizavo  draugystės šokio pertraukas.
Ketvirtadienis. 1-4 klasių mokiniai žiūrėjo Vilniaus teatro „Drevinukas“ spektaklį „Drevinuko pramogos“ apie turiningą laisvalaikio praleidimą, klasėse kalbėjo šia tema.
 Džiugu, kad į akciją įsijungė mokinių tėveliai. Būrys aktyvių 1 klasės mokinių mamyčių, kurias pakvietė mokytoja Alma Mikalauskienė, vaikams parodė mini spektaklį apie draugiškumą, kvietė visus bendram šokiui, dalijo saldžias dovanas.
Penktadienis . Senelių globos namų darbuotojas  Arūnas Raudonius 5-7 klasių mokiniams pravedė paskaitą apie tai, kokią žalą darome tyčiodamiesi iš kitų, pasidalijo asmenine patirtimi. Paskaitos metu mokiniai aktyviai įsijungė į diskusiją.
„Veiksmo savaitė be patyčių“ baigėsi „globotinių“ veiklomis. Vyresnių klasių moksleiviai visą savaitę globojo jaunesniuosius gimnazijos moksleivius. Vieni organizavo žaidimus, lankėsi klasėse, kiti mažuosius apdovanojo mažomis dovanėlėmis.
Visą savaitę gimnazijos vestibiulyje veikė „Tolerancijos skėčių“ paroda su mokinių darbeliais, kuriuos jie ruošė kartu su dailės mokytoja Raimonda Valančiene.
 „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ nėra skirta tik tam, kad kažką nuveiktume per šią savaitę. Jos metu turime ugdytis pagarbą kitam asmeniui, nežeisti kitų orumo. Tai turėtų būti viso gyvenimo tikslas.
Jei Jūs patiriate patyčias ar matote, kad yra tyčiojamasi iš kitų, nelikite abejingi. Kreipkitės pagalbos į gimnazijos socialinę pedagogę, klasės auklėtoją, gimnazijos administraciją, mokytoją – į žmogų, kuriuo pasitikite.
Galite skambinti telefonu 116 111 – pokalbiai su ,,Vaikų linija“ yra nemokami ir konfidencialūs.

 Socialinė pedagogė Gitana Jurčienė