Padėkos diena

Spausdinti

 IGP9290Birželio 4 d. gimnazijos bendruomenė gražiai ir prasmingai užbaigė mokslo metus tradicine Padėkos diena.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Jacikaitė pakvietė į sceną visą būrį labai gerai besimokančių mokinių, kuriems įteikė gimnazijos direktoriaus pasirašytas padėkas: Emą Paulauskaitę (6 kl.), Viką Žvirzdinaitę (6 kl.), Dianą Makiejevaitę (7 kl.), Akvilę Šideikaitę (8 kl.), Vaidą Jasmontaitę (IIIg kl.), Eriką Taujenytę (IIIg kl.), Agnę Vozgirdaitę (IIIg kl.). Vika Žvirzdinaitė dar gavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos padėką už sėkmingą dalyvavimą 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ (II vieta), taip pat Savivaldybės administracijos padėką rajono matematikos olimpiadoje užėmus II vietą.

Savivaldybės administracijos padėkos raštus už sėkmingą dalyvavimą dalykų olimpiadose bei kitus pasiekimus gavo dar keletas mokinių: Alfredas Stanevičius (I vieta rajono geografijos olimpiadoje), Bridžita Jurkaitytė (III vieta rajono biologijos olimpiadoje), Rosita Urnikytė (II vieta rajono matematikos olimpiadoje ir už puikų mokymąsi), Aušra Jonauskaitė (III vieta rajono biologijos, III vieta rajono fizikos ir II vieta rajono matematikos olimpiadose, taip pat už labai gerą mokymąsi), Renata Daukšaitė (II vieta rajono matematikos olimpiadoje ir už labai gerą mokymąsi).
Savivaldybės administracijos padėkos raštas už dalyvavimą epistolinio rašinio konkurse įteiktas Eglei Liškutei.
Net 9 mūsų mokiniai pateko į matematikos „Kengūros“ konkurso nugalėtojų dešimtuką. Tai Vika Žvirzdinatė, Valdonė Preibytė, Diana Makiejevaitė, Gabija Preimontaitė, Ringaudas Jonušas, Renata Daukšaitė, Vaiva Raišutytė, Rosita Urnikytė, Aivaras Augustinas.
Už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniame kalbų „Kengūros“ konkurse sidabrinės Kengūros diplomas įteiktas Sidui Norkevičiui, oranžinės – Karoliui Draugšui.
Padėkos raštus už sėkmingą dalyvavimą vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“ gavo vertėjai iš anglų kalbos Darija Galdikaitė, Karolis Draugšas, Sidas Norkevičius, Domantas Jazdauskas, Irma Taujenytė. Pirmą kartą šiame konkurse tekstus iš rusų kalbos vertė Diana Makiejevaitė ir Laura Paulauskytė.
Orientavimosi sporto trenerė Danutė Zaleskienė ir kūno kultūros mokytojas Jonas Juzaitis apdovanojo visą būrį gimnazijos sportininkų ir komandas, pasižymėjusias įvairiose rajono varžybose.
Gimnazijos direktoriaus padėkas už tai, kad per visus mokslo metus nepraleido nė vienos pamokos, gavo šeštokai Aivaras Kairys,  Algima Brezgytė, Justė Batavičiūtė ir Vesta Gedgaudaitė; aštuntokas Ernestas Taujenis ir Ig klasės mokinė Edita Vilniūtė.
Padėkota mokytojams už jų pastangas rengiant mokinius olimpiadoms bei konkursams: Vilmai Augustinienei, Darjai Gandzevič, Birutei Gaižaitienei, Angelinai Jonienei, Jonui Juzaičiui, Broniui Kleinauskui, Laurai Rojutei, Almai Vilnienei, Algirdui Mikalauskui.
Už rūpinimąsi savo vaikais bei nuolatinę pagalbą mokyklai direktoriaus padėkos įteiktos Giedrės ir Akvilės mamai Almai Alminienei bei Saulės mamai Vidai Angelskienei.