Mokyklos 370 metų jubiliejus ir gimnazijos inauguracijos šventė

Spausdinti

IMGP2917Balandžio 17 d. mūsų mokykloje buvo didelė šventė. Paminėtas 370-tasis mokyklos įkūrimo Žemaičių Kalvarijoje jubiliejus ir gimnazijos vardo suteikimas. Ta pačia proga Bazilikoje buvo pašventinta gimnazijos vėliava. Ją į šventovę lydėjo visa mokyklos bendruomenė.
Šv. Mišias laikė ir Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos vėliavą pašventino Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta. Kartu su Jo Ekscelencija Mišiose dalyvavo Vyskupas augzilijaras Linas Vodopjanovas.
Pašventinta gimnazijos vėliava buvo atnešta prie mokyklos ir skambant Lietuvos Respublikos himnui pakelta kartu su trispalve bei Žemaitijos vėliavom.
Vyskupas Jonas Boruta, Seimo narys Jurgis Razma, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir gimnazijos direktorius Zenonas Garbenčius iškilmingai atidengė naują gimnazijos vardo iškabą virš pagrindinio įėjimo.

Po iškilmingos ceremonijos šventė persikėlė į kultūros centrą. Gimnazijos bendruomenę sveikino Seimo narys Jurgis Razma, rajono meras Audrius Klišonis. Gimnazijos direktoriui Zenonui Garbenčiui ir pavaduotojai ugdymui Reginai Jacikaitei bei dar penkiolikai mokytojų buvo įteikti padėkos raštai už pedagoginę ir neformalaus ugdymo veiklą. Mokyklos bendruomenę pasveikino buvusi ilgametė mokyklos direktorė Aleksandra Šatikienė, savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis, švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, kanauninkai Andriejus Sabaliauskas ir Jonas Ačas, kolegų iš Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos vardu – direktorius Algimantas Armalis bei daug kitų svečių, kolegų, partnerių.
Malonias, linksmas, optimizmo teikiančias kalbas kartas nuo karto pertraukdavo mokyklos muzikantai ir šokėjai. Kelis kartus į sceną dainuoti išėjo buvusi mokyklos auklėtinė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantė, operos ir baleto teatro solistė Aistė Pilibavičiūtė.
Tą šventinę dieną mūsų gimnazijos direktorius ir į renginį atvykę kaimyninių Alsėdžių ir Platelių gimnazijų vadovai Leonas Mockūnas ir Regina Rubinienė pasirašė bendradarbiavimo sutartis.
Nuo scenos nuoširdžiai padėkota šios šventės rėmėjams: kanauninkui  Jonui Ačui, Dainai ir Vaidui Raišučiams, Jovitai ir Alfredui Mikalauskams, Gražinai ir Juozui Kesminams, Bronislavai ir Vincui Lauraičiams, Almai ir Antanui Klibavičiams, Sandrai ir Vytautui Kusams, Gitanai ir Virginijui Leliūgoms, Vytautui Noreikai, Ginai ir Romui Derkinčiams. Be abejo, gimnazijos bendruomenė už gausiai ir gražiai padengtą vaišių stalą dėkinga VŠĮ „Kretingos maistas“  ir Žemaičių Kalvarijos senjorų bendrijai „Pilnatis“.