Paminėta Laisvės gynėjų diena

Spausdinti

 IGP6155Mūsų mokyklą kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis jau ne vienerius metus dalyvauja pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 metų sausio 11 – 13 dienų įvykiams Vilniuje prie Parlamento ir televizijos bokšto bei žuvusiems už laisvę atminti. Ryte 8 val. visuose languose sužibo žvakės, o vestibiulyje pirmos pamokos pradžioje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Istorijos mokytoja Rasa Pakalniškienė trumpai priminė, kokia grėsmė iškilo Lietuvai, pasiryžusiai nusikratyti sovietinio jungo, kaip žmonės telkėsi ir petys į petį stovėjo beginkliai prieš okupacinės kariuomenės tankus ir automatais ginkluotus kareivius.

Pilietiškumo pagrindų mokytoja ir mokyklos skautų vadovė Ilona Jasaitienė kalbėjo apie tai, kokie tomis lemtingomis dienomis žmonės buvo vieningi ir drąsūs – nes jie labai mylėjo Lietuvą ir nebijojo už ją numirti.
Pabaigoje grupė skautų padainavo M. Mikutavičiaus dainą „Aš labai myliu Lietuvą“, kurios priedainiui pritarė vestibiulyje susirinkę mokiniai.
Tądien per istorijos pamokas mokiniai rašė mintis, kas jiems yra Lietuva ir laisvė. Lapeliai su geriausiomis mintimis buvo prisegti stende, skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti.