Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Pradinio ugdymo ir ugdymosi ypatumai

Pradinio ugdymo ir ugdymosi ypatumai

Visi pedagogai, dirbantys I-IV klasėse, pasiruošę:

  • Vaikus vesti į plačią žinių šalį, teikti kokybiškas žinias, kartu kurti, žaisti ir išdykauti.
  • Lavinti vaikų norą pažinti, sužinoti, domėtis, atrasti.
  • Padėti vaikui atsiskleisti kaip asmenybei, jo individualiems gebėjimams muzikoje, literatūroje, dailėje, vaidyboje ar šokyje.
  • Skatinti vaiko pasiryžimą ir norą elgtis geriau, gražiau.
  • Ugdyti doroviškai tvirtą, tautos bei savo miestelio,mokyklos tradicijas gerbenčią, puoselėjančią ir saugančią asmenybę.
  • Glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėveliais.

    Mokykloje teikiama pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Įstaigoje dirba psichologas, spec. pedagogas, logopedas bei socialinis pedagogas.
    Turime didelę sporto salę, kurioje vyksta kūno kultūros pamokos, renginių salę, kur vedamos choreografijos pamokos bei šventiniai renginiai, biblioteką, kompiuterių klasę.
    Po pamokų mokiniai pagal savo poreikius gali dalyvauti dailės, choreografijos, muzikinio ugdymo, sporto, keramikos, siuvinėjimo, dramos būreliuose.