Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Ugdymas karjerai

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.

Mokiniams teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

 • Individualios ir grupinės konsultacijos karjeros planavimo klausimais;
 • Profesinio veiklinimo renginiai (susitikimai su įvairių profesijų atstovais, išvykos į mokymo įstaigas, organizacijas ir pan.);
 • Individualaus mokinio karjeros plano sudarymas;
 • Ekskursijos į įmones/organizacijas;
 • Informacijos  karjeros klausimais suteikimas;
 • Konsultacijos su karjeros specialistais;
 • Karjeros renginiai (pvz., susitikimai su aukštųjų, profesinių mokyklų, darbo biržos atstovais, buvusiais mokyklos mokiniais, žymiais žmonėmis);
 • Lankymasis profesinėse verslo  mokyklose , kolegijose (kaip galimybė tęsti mokymąsi).

Darbo grupės sudėtis:

 • Gitana Jurčienė – karjeros koordinatorė;
 • Regina Jacikaitė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rasa Pakalniškienė – mokyklos klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Rita Gaučienė – mokyklos bibliotekos vedėja;
 • Alma Mikalauskienė – mokyklos pradinių klasių mokytoja;
 • Jurgis Mankauskas – mokyklos kompiuterininkas.

Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles.
Individualios konsultacijos mokiniams vykdomos:
pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 13.00  iš anksto užsiregistravus pas karjeros specialistę Gitaną Jurčienę.