Betliejaus Taikos ugnis atkeliavo į Žemaičių Kalvariją

Spausdinti

IMGP2244Gruodžio 17 d. Betliejaus Taikos ugnis pradėjo savo tradicinę prieškalėdinę kelionę per Europą. Ugnį iš lenkų skautų Lietuvos–Lenkijos pasienyje perėmė Marijampolės krašto skautai, ir toliau ji traukiniais važiavo per visą Lietuvą. Stotyse Taikos ugnį pasitiko vietos skautai, prisidegę savo žvakeles, toliau gabeno ir platino miestuose ir miesteliuose.
Pernai kalvarijiškiai skautai Betliejaus Taikos ugnį parsivežėme iš Telšių, pakeliui sustojome, kad pasidalintume ja su Sedos skautais. Šiais metais į Telšių geležinkelio stotį vyko sediškiai, o mes vėliau važiavome ugnies parsivežti į Sedą.
Sediškiai mus pasitiko labai įspūdingai, su giesmele, kiekvienam įteikė pušies šakelę su kalėdinių žaisliuku. Mes atsivežėme saldžių lauktuvių.

Penktadienio rytą Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos vestibiulyje nuo skautų parvežtos Betliejaus Taikos ugnies buvo uždegta paskutinė, ketvirtoji, adventinio vainiko žvakė.
Sekmadienį Taikos ugnis suplazdėjo Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Po Šv. Mišių kalvarijiškiai tikintieji, prisidegę BTU akcijos lipduku papuoštas žvakeles, Betliejaus ugnelę galėjo parsinešti į savo namus.
Tradiciškai aplankėme parapijos senelių namus, kiekviename šių namų kambarėlyje palikome po žvakelę – kad senukų širdyse būtų šviesu  belaukiant Kalėdų šventės.
Toliau ugnelė keliavo į Šarnelę, kur mūsų mokyklos mokiniai vedė Advento vakarą.

Žemaičių Kalvarijos Vydūno draugovės skautų vadovė Ilona Jasaitienė