Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose

jaunimo-atsin 006Prieš Adventą Telšių vyskupijos jaunimo centras pakvietė Žemaitijos jaunimą į tradicinį Krikščioniško atsinaujinimo savaitgalį „Sustiprink mūsų tikėjimą“. Lapkričio 30 d. po pamokų 23 mokyklos ateitininkai bei jiems prijaučiantys mokiniai kartu su tikybos mokytoja Lidija Žalkauskiene bei 3 skautai (Rosota Urnikytė, Jonas Brasas ir Ernestas Galminas), lydimi vadovės Ilonos Jasaitienės, išvyko į Telšius. Ten skautai prisijungė prie Sedos gimnazijos „Medeinos“ draugovės (kalvariškiai priklauso šiai draugovei).
Renginys vyko Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Pirmąjį vakarą iš visos Žemaitijos suvažiavęs jaunimas dalyvavo įdomiame susitikime su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovais, vėliau linksminosi grupės „Atika“ koncerte. Po vakarienės visi dalyviai išsiskirstė: kas žiūrėti filmo, kas į žaidimų erdves, o kas – prie laisvo mikrofono, kur klausėsi dainų ir patys dainavo. Mūsų mokyklos merginų trio – Rosita Urnikytė, Silvija Mikalauskaitė ir Aurelija Brasaitė – pristatė savo kūrinį, tolerancijos himno konkurse laimėjusį II vietą.

Kita diena buvo skirta artėjančio Advento susikaupimui. Jaunimas dalyvavo katechezėse, diskusijose, su įvairiomis intencijomis keliavo po Telšių miestą. O vakare Telšių katedroje dalyvavo Susitaikinimo pamaldose bei Šv. Mišiose.