Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Dvidešimtoji abiturientų laida. 1986-1987 m.m.

Dvidešimtoji abiturientų laida. 1986-1987 m.m.
Mokiniai: Mokyotjai:
1. Brenciutė Rasa
2. Bružaitė Alma
3. Bružaitė Zina
4. Dambrauskytė Vilma
5. Dabravalskytė Jovita
6. Gontaitė Danutė
7. Kaveckis Bronislovas
8. Laukys Raimundas
9. Lauraitytė Daiva
10. Leinartaitė Alma
11. Lukošius Rimantas
12. Mačernytė Reda
13. Mickutė Virginija
14. Miklušytė Rima
15. Norvaišaitė Vida
16. Pilibavičiutė Virginija 
17. Ramonaitė Dalia
18. Rožnytė Nijolė
19. Stonytė Asta
20. Stonkutė Dalia
21. Šideika Justinas
22. Urbonaitė Rita
23. Virkšaitė Vilija
24. Kurmis Arvydas
1. Šatikienė Aleksandra –direktorė
2. Neniškienė Eugenija – pavaduotoja 
3. Kleinauskienė Milda -organizatorė
4. Staigvilienė Adelė – p. vadovė
5. Vaišvila Algirdas – karinis vad.
6. Petrauskienė Ona
7. Meškauskas Steponas
8. Juodeikis Albinas
9. Stonienė Mėta
10. Juzaitis Jonas
11. Meškauskienė Alma
12. Gedvilienė Elena
13. Gaižaitis Algimantas
14. Virkšienė Irena
15. Skėrienė Stasė
16. Valančiauskienė Kazimiera
17. Laurautienė Bronė
18. Kleinauskas Bronius
19. Mikalauskienė Regina
20. Mikalauskas Algirdas
21. Danielienė Aldona
22. Gaižaitienė Birutė
23. Klenauskienė Birutė
24. Kalninytė Inga
25. Vaičiulienė Stefa
26. Skeivienė Zita
27. Mickūnaitė Rasa

Add comment


Security code
Refresh