Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Septynioliktoji abiturientų laida. 1983-1984 m.m.

Septynioliktoji abiturientų laida. 1983-1984 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
 1. Andriekutė Birutė
 2. Barcevičlutė Dalia
 3. Buivydaitė Dalia
 4. Dijokaitė Aušra
 5. Gedrimaitė Birutė
 6. Jonauskas Artūras
 7. Kairytė Laima
 8. Klenauskas Arvydas
 9. Mockus Richordas
 10. Pilibavičiutė Irolda
 11. Platakis Ričardas
 12. Pociūtė Dalia
 13. Rimkutė Džiuljeta
 14. Steponkutė Jovita
 15. Ozolaitė Violeta
 16. Urbonaitė Birutė
 17. Virketytė Alina
 18. Alminaitė Nijolė
 19. Dabšauskaitė Jūratė
 20. Dambrauskas Alfredas
 21. Jonuškaitė Laima
 22. Jasmontaitė Birutė
 23. Kerpauskas Tomas
 24. Kungytė Rita
 25. Lukaitė Laima
 26. Macernytė Asta
 27. Mingėlaitė Roma
 28. Norvidaitė Alma
 29. Paulauskas Giedrius
 30. Petrauskaitė Vilma
 31. Petrauskytė Audronė
 32. Ramančiūnaitė Vida
 33. Spalvytė Dalia
 34. Šleiniutė Daiva
 35. Vaitkutė Kazimiera
 36. Valančiauskaitė Alma
 1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
 2. Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
 3. Kleinauskienė Milda - užklasinio darbo organizatorė
 4. Staigvilienė Adelė - pionierių vadovė
 5. Vaišvila Algimantas - karinio parengimo vadovas
 6. Danėlienė Aldona
 7. Gaižaitis Algimantas
 8. Gaižaitienė Birutė
 9. Gedvilienė Elena
 10. Juodeikis Albinas
 11. Juzaitis Jonas
 12. Klenauskienė Birutė
 13. Kleinauskas Bronius
 14. Lauraitienė Bronė
 15. Meškauskienė Alma
 16. Meškauskas Steponas
 17. Mikalauskienė Begina
 18. Mikalauskas Algirdas
 19. Neniškis Juozas
 20. Petrauskienė Ona
 21. Skeivienė Zita
 22. Skėrienė Stasė
 23. Žadeikienė Virginija
 24. Vasilytė [Stonienė] Mėta
 25. Virkšienė Irena
 26. Valančauskienė Kazimiera
 27. Juodeikienė Jadvyga
 28. Songaila Antanas
 29. Augūnaitė Irena
 30. Griškėnas Gintautas

Add comment


Security code
Refresh