Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Šešioliktoji abiturientų laida. 1982-1983 m.m.

Šešioliktoji abiturientų laida. 1982-1983 m.m.
Mokiniai: Mokiniai: Mokytojai:
 1. Barakauskas Romas
 2. Brazdeikytė Rita
 3. Brasas Rimantas
 4. Gembutas Remigijus
 5. Derkintaitė Vida
 6. Gontaitė Jovita
 7. Lukauskis Alvydas
 8. Jankauskaitė Ramutė
 9. Jonauskaitė Nijolė
 10. Jurgutis Rimantas
 11. Kaveckis Virgilijus
 12. Kesmintaitė Marija
 13. Rubavičiūtė Rasa
 14. Kunsmonaitė Aušra
 15. Lukaševičius Zenonas
 16. Mažrimaitė Lina
 17. Malūkaitė Danutė
 18. Miklušytė Genė
 19. Mačiukaitė Nijolė
 20. Rimkus Juozas
 21. Simanavičiūtė Aldona
 22. Šilinskaitė Vida
 23. Abelkytė Rita
 1. Apulskytė Laima
 2. Brezgytė Vaida
 3. Daukša Stasys
 4. Eitutis Alfredas
 5. Gintvainytė Aldona
 6. Jazdauskas Rimantas
 7. Jotkutė Regina
 8. Kusas Kazimieras
 9. Ungys Vytautas
 10. Mačernis Arvydas
 11. Mareinkevičiutė Jūratė
 12. Paulauskaitė Regina
 13. Raišutis Alvydas
 14. Rožnys Rimantas
 15. Rubavičius Kęstutis
 16. Šideikaitė Zina
 17. Šiemaitė Bronė
 18. Šilinskaitė Naktis
 19. Taujenis Virgilijus
 20. Vičiutė Lorėta
 21. Zubavičiutė Vijoleta
 22. Žvinklytė Regina
 1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
 2. Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
 3. Staigvilienė Adelė - pionierių vadovė
 4. Kleinauskienė Milda - užklasinio darbo organizatorė
 5. Vaišvila Algimantas - karinio parengimo vadovas
 6. Danėlienė Aldona
 7. Gaižaitis Algimantas
 8. Gaižaitienė Birutė
 9. Garbenčienė Violeta
 10. Gedvilienė Elena
 11. Juodeikis Albinas
 12. Juzaitis Jonas
 13. Klenauskienė Birutė
 14. Kleinauskas Bronius
 15. Lauraitienė Bronė
 16. Leinartienė Valė
 17. Meškauskienė Alma
 18. Meškauskas Steponas
 19. Mikalauskienė Regina
 20. Mikalauskas Algirdas
 21. Neniškis Juozas
 22. Petrauskienė Ona
 23. Skeivienė Zita
 24. Skėrienė Stasė
 25. Žadeikienė Virginija
 26. Vasilytė Mėta
 27. Vlrkšienė Irena
 28. Valančauskienė Kazimiera
 29. Griskėnas Gintaras
 30. Juodeikienė Jadvyga
 31. Neimonienė Augusta
 32. Jarutis Zigmas
 33. Songaila Antanas

Add comment


Security code
Refresh