Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Keturioliktoji abiturientų laida. 1980-1981 m.m.

Keturioliktoji abiturientų laida. 1980-1981 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
 1. Bumblytė Anglelė
 2. Dabrovoiskytė Gražina
 3. Eitutytė Genovaitė
 4. Joniką Vidmantas
 5. Jurgutis Martinas
 6. Kaveckas Almantas
 7. Mačernis Artūras
 8. Neimonaitė Daiva
 9. Petrutis Algis
 10. Rapalas Alfredas
 11. Rubavičius Algirdas
 12. Šideikaitė Emilija
 13. Šideikaitė Sigita
 14. Šilinskas Romualdas
 15. Urnikis Albertas
 16. Vaitkutė Violeta
 17. Virketytė Kazimiera
 18. Žadeikytė Jadzė
 19. Baranauskaitė Lina
 20. Barakauskaitė Laima
 21. Burvytė Virginija
 22. Bružaitė Alina
 23. Gimbutas Česlovas
 24. Gintvainytė Dalia
 25. Jankauskas Rimantas
 26. Kusaitė Jovita
 27. Latakaitė Vida
 28. Macijauskaitė Alma
 29. Mačiukas Petras
 30. Mikalauskas Alfredas
 31. Mitkus Algimantas
 32. Pilelaitė Janina
 33. Polius Vytautas
 34. Rubavičius Algimantas
 35. Riaukaitė Violeta
 36. Ramanavičiūnas Algirdas
 37. Stasiulytė Elena
 38. Vaitkus Rimantas
 39. Viskantas Rimantas
 1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
 2. Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
 3. Kleinauskienė Milda - užklasinio darbo organizatorė
 4. Vaišvila Algimantas - karinio parengimo vadovas
 5. Danėlienė Aldona
 6. Staigvilienė Adelė - pionierių vadovė
 7. Gaižaitienė Birutė
 8. Gaižaitis Algimantas
 9. Gedvilienė Elena
 10. Juodeikis Albinas
 11. Juzaitis Jonas
 12. Kleinauskas Bronius
 13. Klenauskienė Birutė
 14. Leinartienė Valė
 15. Lauraitienė Bronė
 16. Meškauskienė Alma
 17. Meškauskas Steponas
 18. Mikalauskienė Regina
 19. Mikalauskas Algirdas
 20. Mikutaitė Alina
 21. Neniškis Juozas
 22. Petrauskienė Ona
 23. Skeivienė Zita
 24. Skėrienė Stasė
 25. Šleinius Jonas
 26. Tamošaitytė Virginija
 27. Vasilytė Mėta
 28. Vlrksienė Irena
 29. Valančauskienė Kazimiera
 30. Juodeikienė Jadvyga
 31. Juzaitienė Sigita
 32. Skučaitė Dalia
 33. Pilibavičius Algis
 34. Simonavičius Stasys

Add comment


Security code
Refresh