Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Tryliktoji abiturientų laida. 1979-1980 m.m.

Tryliktoji abiturientų laida. 1979-1980 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
 1. Balvočiutė Virginija
 2. Baranauskas Rimantas
 3. Brazdeikytė Laima
 4. Gembutas Vacys
 5. Jazdauskas Arvydas
 6. Kusaitė Danutė
 7. Leliuga Virginijus
 8. Mockevičiūtė Jovita
 9. Neimonas Alvydas
 10. Paulauskaitė Vida
 11. Stonkus Petras
 12. Šetkauskytė Laimutė
 13. Šilinskas Antonijus
 14. Valančauskaitė Aldona
 15. Valančiauskaitė Genovaitė
 16. Vilniutė Vida
 17. Viskontas Algirdas
 18. Abelkytė Aldona
 19. Armalytė Danutė
 20. Barcevičius Petras
 21. Butkutė Dalia
 22. Danilevičiūtė Irena
 23. Gedrimaitė Irmutė
 24. Januškaitė Dalia
 25. Kesminas Antanas
 26. Laureckis Alpionas
 27. Petrauskaitė Vida
 28. Paulauskas Pranas
 29. Riauka Vincas
 30. Rutkus Vaclovas
 31. Tumpis Arūnas
 32. Augustinas Juozas
 33. Apulskytė Regina
 34. Kazlauskaitė Irena
 1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
 2. Neniskienė Eugenija - pavaduotoja
 3. Balsytė Milda - užklasinio darbo organizatorė
 4. Staigvilienė Adelė - pionierių vadovė
 5. Vaišvila Algimantas - karinio parengimo vadovas
 6. Danėlienė Aldona
 7. Gaižaitienė Birutė
 8. Gaižaitis Algimantas
 9. Gedvilienė Elena
 10. Juodeikis Albinas
 11. Juzaitis Jonas
 12. Kleinauskas Bronius
 13. KJeinauskienė Birutė
 14. Leinartienė Valė
 15. Lauraitienė Bronė
 16. Meškauskienė Alma
 17. Meškauskas Steponas
 18. Mikalauskienė Regina
 19. Mikalauskas Algirdas
 20. Mikutaitė Alina
 21. Neniškis Juozas
 22. Petrauskienė Ona
 23. Skeivienė Zita
 24. Skėrienė Stasė
 25. Skėrytė Eugenija
 26. Šleinius Jonas
 27. Tamošaitytė Virginija
 28. Vasilytė Mėta
 29. Virkšienė Irena
 30. Valančiauskienė Kazimiera
 31. Žilytė Janina
 32. Jasevičiutė Sigita
 33. Juodeikienė Jadvyga
 34. Simonavičius Stasys

Susitikimas po 13 metų
Susitikimas po 13 metų

Susitikimas po 20 metų
Susitikimas po 20 metų

Add comment


Security code
Refresh