Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Vienuoliktoji abiturientų laida. 1977-1978 m.m.

Vienuoliktoji abiturientų laida. 1977-1978 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
1.Andriekus Antanas
2.Brasas Vytautas
3.Butkus Rimantas
4.Danilevičius Romas
5.Danilevičiūtė Zina
6.Dambrauskaitė Genrūta
7.Dovainytė Genutė
8.Katkutė Bronė
9.Kazlauskas Jonas
10.Kaveckaitė Aldona
11.Laureckaitė Zita
12.Laureckaitė Genovaitė
13.Linkevičius Alvydas
14.Pilibavičiutė Vida
15.Petrikas Vaclovas
16.Polytė Danutė
17.Pocius Domininkas
18.Rimkutė Dalia
19.Taujenytė Alina
20.Vainauskas Vadovas
21.Virketytė Danutė
22.Žadeikis Ignas
23.Brazdeikytė Virginija
24.Dabravalskytė Ieva
25.Danilevičiūtė Bronė
26.Jonikaitė Vita
27.Juodeikytė Zina
28.Grikštaitė Valė
29.Kalinauskaitė Irutė
30.Kazlauskaitė Vida
31.Kurmis Adomas
32.Lekys Juozas
33.Leliuga Arvydas
34.Macijauskas Petras
35.Mikaitė Zina
36.Momkauskaitė Alina
37.Paulauskaitė Birutė
38.Jonutytė Levitą
39.Urbonas Vytautas
40.Riauka Gintaras
41.Budreckis Vytautas
42.Abelkis Petras
43Virksas Algis
44.Daugėla Paulius
1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
2. Neniškienė Eugenija - pionierių vadovė
3. Rubinienė Vanda - pionierių vadovė
4. Vaišvila Algimantas -karinio parengimo vadovas
5. Danėlienė Aldona
6. Danielius Stasys
7. Gaižaitis Algimantas
8. Gaižaitienė Birutė
9. Gedvilienė Elena
10. Galdikienė Vida
11. Juzaitis Jonas
12. Kleinauskienė Birutė
13. Kleinauskas Bronius
14. Lauraitienė Bronė
15. Leinartienė Valė
16. Meškauskienė Alma
17. Meškauskas Steponas
18. Mikalauskas Algirdas
19. Mikalauskienė Regina
20. Mikutaitė Alina
21. Neniškis Juozas
22. Petrauskienė Ona
23. Paulauskienė Ramutė
24. Skėrienė Stasė
25. Skėrytė Eugenija
26. Šleinius Jonas
27. Vasilytė Mėta
28. Valančiauskienė Kazimiera
29. Skeivienė Zita
30. Virkšienė Irena
31. Neimonienė Augusta

Add comment


Security code
Refresh