Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Dešimtoji abiturientų laida. 1976-1977 m.m.

Dešimtoji abiturientų laida. 1976-1977 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
1.Arlauskaitė Regina
2.Budžytė Vida
3.Butkus Rimantas
4.Danilevičiūtė Sigita
5.Danilevičiūtė Vanda
6.Daukšaitė Zina
7.Dokšaitė Mireta
8.Galdikas Romuidas
9.Jurčius Vytautas
10.Kazlauskas Romualdas
11.Kunsmonaitė Jeronimą
12.Latakai tė Danutė
13.LekytėValė
14.Macijauskaitė Giedrė
15.Neniškytė Audronė
16.Paukštytė Vida
17.Platakytė Vida
18.Poškus Stanislovas
19.Rutkus Algimantas
20.Stongvilas Alvydas
21.Strazdauskaitė Zina
22.Šiaulytė Danutė
23.Šilinskaitė Virginija
24.Tumpaitė Danutė
25.Vagdarytė Danutė
26.Vaitkutė Sigutė
27.Viciutė Virginija
28.Vitaitė Cicilija
29.Žvinklytė Stanislava
30.Žvigzdytė Alona
31.Paulauskas Zigmas
32.Petrauskas Vacys
33.Paulauskas Vidmantas
1.Šatikienė Aleksandra - direktorė
2.Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
3.Butkutė Dalia - užklasinio darbo organizatorė
4.Molytė Vanda - pionierių vadovė
5.Vaišvila Algirdas - karinio parengimo vadovas
6.Apulskienė Vanda
7.Danėlienė Aldona
8.Danielius Stasys
9.ailaitis Algimantas
10.Gaižaitienė Birutė
11.Gedvilienė Elena
12.Jasevičienė Laima
13.Juzaitis Jonas
14.Klenauskienė Birutė
15.Lauraiti enė Bronė
16.Leinartienė Valė
17.Meškauskienė Alma
18 Meškauskas Steponas
19.Mikutaitė Alina
20.Mikalauskas Algirdas
21.Mikalauskienė Regina
22.Neniškis Juozas
23.Petrauskienė Ona
24.Paulauskienė Ramutė
25.Skirienė Stasė
26.Šleinius Jonas
27.Skeivienė Zita
28.Skėrytė Eugenija
29.Viršilienė Irena
30.Vasilytė Mėta
31.Vaitkienė Regina
32.Cirtautienė Liucija
33.Neimonienė Augusta

Add comment


Security code
Refresh