Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Šios dienos vardadieniai:

Nuorodos

Skaitliukai

Devintoji abiturientų laida. 1975-1976 m.m.

Devintoji abiturientų laida. 1975-1976 m.m.
Vakarinės mokyklos abiturientai
Mokiniai: Vakarinės mokyklos abiturientai: 
Mokytojai:
1.Abelkis Vytautas
2.Andriekus Vytautas
3.Bučytė Valė
4.Budreckas Povilas
5.Budreckytė Aldona
6.Cirtautaitė Liucija
7.Danielius Arvydas
8.Jasevičiūtė Sigita
9.Grikštaitė Vanda
10.Kaniauskas Alfonsas
11.Kesminas Ivanas
12.Kvederaitė Aldona
13.Kvederas Antanas
14.Mačernytė Stefanija
15.Miečius Jonas
16.Nacytė Janina
17.Petrauskaitė Regina
18.Petreikytė Alina
19.Viskontas Vytautas
20.Pocius Bronius
21.Pociūtė Nijolė
22.Raudonis Paulius
23.Rutkutė Genovaitė
24.Sušinskaitė Vanda
25.Šilinskaitė Vitalija
26.Šilinskas Ričardas
27.Veselytė Martiną
28.Juodeikis Bronislovas
1. Norvaišaitė Adelė
2. Paulauskaitė Janina
3. Vasiliauskienė Joana
4. Stonkutė Martiną
5. Armalis Stanislovas
6. Brazdeikis Romanas
7. Abelkis Augustinas
8. Venslova Danielius
9 .Mačernis Kazimieras
10. Rimkus Algirdas - Adomas
11. Dobrovalskytė Gema
12. Raštikis Vladas
13. Matievič Marija
14. Bertašius Algirdas
15. Pikturnaitė Magdalena
16. Rimkuvienė Genė
17. Gricius Rimantas
18. Mačernis Juozas
19. Vaitkienė Irena
20. Kairys Aloizas
21. Sabaliauskienė Zita
22. Vaškys Vaclovas
23. Vaškys Adomas
1.Šatikienė Aleksandra - direktorė
2.Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
3.Butkutė Dalia - užklasinio darbo organizatorė
4.Viržinuenė Janina - pionierių vadovė
5.Toliušis Juozas - karinio parengimo vadovas
6.Apulskienė Vanda
7.Gaižaitis Algimantas
8.Gaižaitienė Birutė
9.Jasevičienė Laima
10Juodeikienė Jadvyga
11.Juzaitis Jonas
12.Gedvilienė Elena
13.Leinartienė Valė
14.Meškauskienė Alma
15.Meškauskas Steponas
16.Mikalauskas Algirdas
17.Neniškis Juozas
18.Petrauskienė Ona
19.Skeivienė Zita
20.Staniuskaitytė Regina
21.Šleinius Jonas
22.Rojutė Birutė
23.Paulauskienė Ramutė
24.Danėlienė Aldona
25.Danielius Stasys
26.Molytė Vanda
27.Lauraitienė Bronė
28.Vasilytė Mėta
29.Stankevičiūtė Viktorija

Add comment


Security code
Refresh