Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Septintoji abiturientų laida. 1973-1974 m. m.

Septintoji abiturientų laida. 1973-1974 m. m.
Mokiniai: Vakarinės mokyklos abiturientai: 
Mokytojai:
1. Budreckas Stasvs
2. Budžytė Alina
3. Eičinas Povilas
4. Gailius Algis
5. Gaurylaite Stasė
6. Gedminaitė Nijolė
7. Griniūtė Stefa
8. Jarutytė Dalia
9. Kaveckas Adolfas
10. Kleinauskas Bronius
11. Kniukštaitė Ramutė
12. Mikutaitė Alina
13. Petrauskaitė Vanda
14. Piktuižis Vacys
15. Rubinas Povilas
16. Urnikis Vacys
17. Valančiauskaitė Vaclava
1.Grajauskas Bronislavas
2.Gintvainytė Aldona
3.Dargytė Bronė
4.Leinartas Albertas
5.Litvinaitė Irena
6.Kazlauskas Zigmas
7.Bertašiutė Danutė
8.Daugėla Antanas
9.Lazdauskas Antanas
1. Šatikiene Aleksandra - direktorė
2. Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
3. Ningėlienė Jovita - užkl. darbo orga.
4. Skučkaitė Eugenija
5. Neniškis Petras
6. Apulskienė Vanda
7. Butkutė Dalia
8. Danielienė Aldona
9. Girkontaitė Birutė
10. Gramalaitė Danutė
11. Jasevičienė Laima
12 Jarulienė Adolfina
13. Jarulis Juozas
14. Jucytė Ramutė
15. Juodeikienė Jadvyga
16. Leinartienė Valė
17. Lauraitienė Bronė
18. Meškauskienė Alma
19. Meškauskas Steponas
20. Narmontienė Ramutė
21. Neniškis Juozas
22. Petrauskienė Ona
23. Skeivienė Zita - Savickaitė Zita
24. Šleinius Juozas
25. Vasilytė Mėta
26. Viržintienė Janina
27. Viršilaitė Birutė
28. Karalius Alfonsas
29. Danielius Stasys
30. Šemeta Juozas

Add comment


Security code
Refresh