Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Penktoji abiturientų laida. 1971-1972 m.m.

Penktoji abiturientų laida. 1971-1972 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
 1. Butkutė Jovita
 2. Danilevičius Česlovas
 3. Danieliūtė Alma
 4. Daugėla Bronius
 5. Gintvainytė Izolda
 6. Grinius Antanas
 7. Jarutis Algirdas
 8. Jonušaitė Regina
 9. Krakytė Vanda
 10. Latakaitė Justina
 11. Mingėlaitė Gražina
 12. Petrutytė Danutė
 13. Sragauskaitė Giedra
 14. Stančikas Antanas
 15. Vyšniauskaitė Laima
 16. Riaukaitė Nijolė
 1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
 2. Meškauskienė Alma - pavaduotoja
 3. Mingėlienė - Jurdonytė Jovita - užkl. darbo organizatorė
 4. Venckutė Elvyra
 5. Danielienė Aldona
 6. Barniulytė Vanda
 7. Jasevičienė Laima
 8. Jarulienė Adolfina
 9. Jarulis Juozas
 10. Jasinskaitė Virginija
 11. Gramalaitė Danutė
 12. Lauraitienė Bronė
 13. Leinartienė Valė
 14. Rapalavičienė Stefa
 15. Rapalavičius Juozas
 16. Meškauskas Steponas
 17. Petrauskienė Ona
 18. Petreikytė Ramutė
 19. Savickaitė Zita
 20. Sragauskienė Vanda
 21. Šleinius Juozas
 22. Vasilytė Mėta
 23. Viržintienė Janina
 24. Tumavičius Česlovas
 25. Viržintas Juozas
 26. Jucytė Ramutė
 27. Urnikienė Stasė
 28. Stanys Alfonsas
 29. Danielius Stasys
 30. Juodeikienė Jadvyga

Add comment


Security code
Refresh