Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Trečioji abiturientų laida. 1959-1960 m.m.

Trečioji abiturientų laida. 1959-1960 m.m.
Abiturientai: Mokytojai:
1.Bružaitė Jadzė
2.Bumblytė Gėnė
3.Bušmaitė Vanda
4.Lesytė Elvyra
5.Noreikaitė Regina
6.Norvaišaitė Rūta
7.Pakalniškis Vytautas
8.Putvinskas Algis
9.Strikaitytė Birutė
10.Tumėnas Vytautas
11.Urnikytė Venutė
12.Vaičiulytė Marytė
1.Kuprys Kazys – direktorius
2.Surgailaitė Laima –pavaduotoja
3.Augustinienė Elvyra
4.Everlingienė Romana
5.Tumėnienė Elena
6.Sakalauskaitė Sofija
7.Pociutė Elvyra
8.Jarulienė Adolfina
9.Jarulis Juozas
10.Žvirblytė Teresė
11.Gudavičiutė Kazė
12.Černienė Aleksandra
13.Černius Bernardas
14.Sragauskienė Vanda
15.Vaičekauskaitė Pranė
16.Juodeikienė Jadvyga
17. Motuzienė Elvyra
18.Petrauskienė Ona

Add comment


Security code
Refresh