Atnaujintas Autobusų tvarkaraštis (nuo Rugsėjo 20d.)

Gimnazijoje nuo rugsėjo 6 d. (pirmadienio) bus organizuojamas, koordinuojamas ir vykdomas testavimas:
1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos ugdomiems mokiniams, organizuojamas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau –paviršių PGR tyrimas).
2. Testavimas paviršių PGR tyrimo metodu organizuojamas kas 14 dienų.
Nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės ar klasės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID -19 ligos atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos visiems konkrečios grupės vaikams ir (ar ) namų ūkiams bei registraciją į mobilųjį punktą greitajam antigeno testui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
3. Paviršių PGR tyrimui tėvų sutikimų nereikia.

Paviršių PGR tyrimą atliks Plungės r. visuomenės sveikatos specialistė Indrė Montvydaitė.
Kiti paviršių PGR tyrimų testavimai bus organizuojami rugsėjo 20 d.

 

Ugdymo proceso įgyvendinimo reikalavimai Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijoje 2021-2022 mokslo metais

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pateikė informaciją apie „Saugumo reikalavimai naujiems mokslo metams: grįžti į kontaktinį ugdymą galės visi mokiniai“. Daugiau informacijos apie ugdymo proceso organizavimą 2021-2022m.m. gimnazijoje bus pateikta rugpjūčio 31d.

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/saugumo-reikalavimai-naujiems-mokslo-metams-grizti-i-kontaktini-ugdyma-gales-visi-mokiniai

Rugsejo1