Informacija apie „Saugaus grįžimo į mokyklas“ modelį: kaip vyks pradinių klasių mokymas, neformalaus ugdymo užsiėmimai ir konsultacijos abiturientams mišriu būdu.

Nuo kovo 22 d. į gimnaziją grįžta 1, 2, 3 klasės mokiniai, kurių tėvai pasirašė sutikimą ir atliko namų ūkio tyrimą kaupinių PGR tyrimu nuo Covid-19.

Nuo kovo 22 d. bus planuojama sudaryti galimybę atlikti tyrimą kaupinių PGR metodu ir tiems pradinių klasių mokiniams, kurie nuspręs grįžti į kontaktinį ugdymą nuo kovo 29 d. Tyrimas kaupinių metodu bus atliekamas tik mokiniams.

Taip pat nuo kovo 22 dienos mokyklose bus leidžiamos kontaktinės konsultacijos abiturientams, jei grupėje ne daugiau kaip 5 mokiniai. Neformalusis vaikų švietimas vyks 5 mokiniams pagal visus saugos reikalavimus.

Mokantis kontaktiniu būdu visi mokiniai ir mokytojai bus prašomi profilaktiškai testuotis. Testuojant bus didesnė galimybė kontroliuoti COVID-19 situaciją rajone, mokyklai išlikti saugiai ir išvengti užsidarymo. Pasirinkus saugaus mokinių grįžimo į mokyklas modelį būtų palikta galimybė rinktis mišrų mokymo būdą, t. y. mokyti vaikus ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu.

Informaciją paskelbta savivaldybės tinklapyje: https://www.plunge.lt/go.php/lit/Plunges-rajono-savivaldybe-renkasi-saugaus-mokiniu-grizimo-i-mokyklas-modeli