Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Istorija

Žemaitijos krikštui 600

M. Valančius. 1801 - 1875 m.

Tikslas:

 • susipažinti su parodėle  bei remiantis savo žiniomis atsakyti į klausimus.

Klausimai:

 1. Prieš kiek metų apkrikštyta Žemaitija?
 2. Kada M. Valančius mokėsi Žemaičių Kalvarijoje?
 3. Kada M. Valančius buvo Žemaičių vyskupu?
 4. Nurodyk tris M. Valančiaus parašytas knygas.
 5. Kokia knyga tau įdomiausia, paaiškink.
 6. Paaiškink žodžius: graždanka, blaivybės brolija, kontrafakcinės knygos, J. Zavadskis.

M. Valančius ir jo epochos knygos
Religinės knygos, išleistos kitų autorių

 „Balsas balandėlės arba mažas šaltinėlis“, Vilnius. 1907 m. „Aukso altorius arba šaltinis“, Vilnius. 1879 m. Kalvarija..., Vilnius. 1862 m. Knygelės vaikams ir jaunimui. Jos išleistos Vilniuje 1855 m. ir 1879 m. Evangelijos parašytos „graždanka“. Vilnius. 1862 m.

Graždanka – rusiški rašmenys. Spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje caro valdžia graždanka siekė pakeisti lietuvių lotyniškus rašmenis.

 „Mažosios Lietuvos knyga“ Išleista: Memelis (Klaipėda). 1879 m. Kulių ir Platelių klebonų paruoštos knygelės. Kulių – „Trumpas katekizmas“. Tilžė. 1904 m. Platelių – „Mokslas krykszionyszkas dydesis“. Vilnius. 1845 m. istorija1

M. Valančiaus parašytos ar išverstos knygos

„Knyga giesmių arba kantičkos“. Vilnius. 1906 m.„Mokslas Rima- katalikų“. Vilnius. 1863 m.Blaivybės judėjimui skirta knygelė. Išleista Klaipėdoje.„Davatkų knyga“. Vilnius. 1864 m.„Visų metų gyvenimai šventųjų“. Vilnius. 1853 m. „Visos Dovydo psalmės“. Vilnius. 1864 m. „Pradžia ir įsiplėtimas katalikų tikėjimo“. Vilnius. 1864 m.

 istorija2

Pasaulietinio turinio M. Valančiaus parašytos knygos:

„Žemaičių vyskupystė“. Vilnius. 1848 m. „Palangos Juzė“. Vilnius. 1863 m. „Paaugusių žmonių knygelė“. Kaunas 1930 m. „Vaikų knygelė“. Tilžė. 1868 m.

"Žemaičių Kalvarijoje 2012 metais įamžintas M. Valančiaus skrydis su lietsargiu". Nuotrauka iš http://www.zemaiciolaikrastis.lt

Valančiaus gyvenimo ir veiklos datos:

 1. 1801 m. vasario 16 d. – 1875 m. gegužės 17 d. - Motiejaus Valančiaus gyvenimo metai.
 2. 1816–1821 m. mokėsi Žemaičių Kalvarijos domininkonų šešiaklasėje gimnazijoje.
 3. 1828m – įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.
 4. 1834–1840 m. Kražių gimnazijos mokytojas, kapelionas, bibliotekininkas.
 5. 1840–1842 m. Vilniaus dvasinės akademijos profesorius.
 6. 1849-1875 m. -  Žemaičių vyskupas.
 7. 1858m. – Motiejaus Valančiaus įkurtos blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradžia.

Paruošė istorijos mokytojas Algimantas Gaižaitis
ir dvyliktos klasės mokinės Severina Buivydaitė ir Živilė Klibavičiūtė. 

Istorija

MAŽIEJI ISTORIJOS DOKUMENTAI APIE ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ

Tikslai:

 • Skatinti mokinių domėjimąsi Žemaičių Kalvarija.
 • Gilinti žinias apie istorinius šaltinius.

Atsakyk į klausimus:

 1. Kaip galima suskirstyti mažuosius istorinius šaltinius?
 2. Koks istorinis šaltinis tau yra įdomiausias? Kodėl?
 3. Kiek metų seniausiam istoriniam šaltiniui, kurį tu matai iliustracijose?
 4. Kokie istoriniai šaltiniai labiausiai susiję su mokykla?

KNYGOS IR KNYGELĖS

Mūsų laikais daug leidžiama knygų apie Žemaičių Kalvariją, bet senosios tampa vis retesnės ir įdomesnės. Keletą tokių knygų ir knygelių matome.

XX a. knygelės apie Žemaičių Kalvariją, išleistos Marijampolėje 1937 ir 1939 metais. Marijonų spaustuvėje. Autorius J. Totoraitis.Garsiausi mūsų mokyklos autoriai M. Valančius ir S. Daukantas. Knygelė apie juos išleista tarpukaryje. „Du garsingieji žemaičiai“Matome vieną iš daugybės knygų, parašytą M. Valančiaus apie katalikybės pradžią ir jos paplitimą. Išleista Vilniuje 1864m. Zavackio spaustuvėje. (PRADE IR ISZSIPLIETIMAS KATALIKU TIKIEMA)1893 m. JAV išleista S. Daukanto „Lietuvos istorija“Kaimynų sediškių paruošta knygelė apie S. Daukantą. P. Sūdžius – „Vargo pelė“. Pagal knygelės numerį buvo galima laimėti loterijoje. P. Sūdžius - Sedos mokyklos pedagogas
 
DOKUMENTAI
 
Šaukimas į teismą 1906 m. Degučių kaimo gyventojams. Tuo laiku Lietuva buvo carinės Rusijos imperijoje ir visi dokumentai buvo rašoma rusų kalba.Pirmojo pasaulinio karo pasas išduotas Žemaičių Kalvarijos gyventojui 1916 m. Vokietija buvo okupavusi Lietuvą ir norėjo įvesti savo tvarką bei dokumentus. Gerai matosi antspaudas.Pirmojo pasaulinio karo pasas išduotas Žemaičių Kalvarijos gyventojui 1916 m. Vokietija buvo okupavusi Lietuvą ir norėjo įvesti savo tvarką bei dokumentus. Gerai matosi antspaudas.Šaulių sąjungos įstatai, kuriais vadovavosi Žemaičių Kalvarijos šauliai. Antspaudas ir F . Jonausko parašas. (F. Jonauskas – vargonininkas)Žemaičių Kalvarijos mišraus choro programa 1937 m. Aiškiai matosi dainų sąrašas.

  

ATVIRUKAI IR FOTOGRAFIJOS

100 metų atvirukui! „Atminimui aplankius Žemaičių Kalvarijos atlaidus“100 metų atvirukui! „Atminimui aplankius Žemaičių Kalvarijos atlaidus“Marijonų išleistas atvirukų rinkinys apie Žemaičių Kalvariją. Yra 18 atvirukų. Vienas iš jų - Žemaičių Kalvarijos bažnyčia, vienuolynas, šiltnamiai, sodai...Marijonų išleistas atvirukų rinkinys apie Žemaičių Kalvariją. Yra 18 atvirukų. Vienas iš jų - Žemaičių Kalvarijos bažnyčia, vienuolynas, šiltnamiai, sodai...Atvirlaiškis – miestelis nuo Jono kalno. Išleido O. Vitkauskytės knygynas Kaune apie 1920 m.Fotografija. Bažnyčios vidus. Galima palyginti su dabartiniu vaizdu.Fotografija – Žemaičių Kalvarijos bankelio tarnautojas Izidorius Valančiauskis 1931 m. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.

 

MEDALIAI, MEDALIUKAS

Vyskupo M. Valančiaus įkurta blaivystės draugijos pradžiai pažymėti medaliukai. 1858 m. „ATMINIMAS IWEDIMA BLAJWISTES“Medaliukas – 100 metų! Paminėti Viekšnių parapijiečių žygį į Žemaičių Kalvariją. Yra užrašas „MALDINGOS KELIONĖS IŠ VIEKŠNIŲ Į KALVARIJĄ ATMINIMUI 1912“2003 m. Lietuvos prezidentas patvirtino Žemaičių Kalvarijos herbą. Ta proga sukurtas ženklelis.Mokyklos 360 metų proga išleista medalis. Autorius P. Gintalas. Buvo paruošta 300 egzempliorių. Apdovanoti tais metais dirbę mokytojai, dvyliktokai... 2004 metai.

 

SVARBIAUSIOS DATOS
 • XIII a. – pirmą kartą paminėti Gardai.
 • 1619m. – pradėtos kurti koplyčios.
 • 1644m. – įkurta mokykla.
 • XIX a. pradžia – Žemaičių Kalvarijoje mokėsi M. Valančius ir S. Daukantas.
 • 1921m. – Šarnelėje gimė poetas V. Mačernis.
 • 1964m. – miestelis pavadintas Varduva.
 • 1989m. – atgautas senasis Žemaičių Kalvarijos vardas.
 • 2003m. – miestelis švenčia 750m. jubiliejų.
 • 2004m. – mokyklos 360m. jubiliejaus šventė.

 

Paruošė istorijos mokytojas Algimantas Gaižaitis

ir dvyliktos klasės mokinės Severina Buivydaitė ir Živilė Klibavičiūtė.