Reikalingas matematikos mokytojas

PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagal reorganizavimą darbas bus švietimo įstaigoje – Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazijoje, skelbia laisvą darbo vietą  matematikos  mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Bendras darbo krūvis:  1 etatas pareigybės krūvio.

Darbo užmokestis – priklauso nuo pastoviosios dalies koeficiento, nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 1,0223 iki 1,4358.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas;
 • matematikos mokytojo kvalifikaciją;
 •  gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą;
 • gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
 • gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais.

Siūlome:

 • augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją;
 • kompensuojamos kelionės išlaidos į darbą;
 • lankstus tvarkaraštis, nedidelis mokinių skaičius klasėje;
 • dalyvauti projektuose ir programose.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

Privalumas – patirtis ruošiant mokinius matematikos brandos egzaminui, papildoma informacinių technologijų mokymo pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma).

Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 28 d. iki liepos 15 d. imtinai.

Dokumentus siųsti elektroninio pašto adresu zemkalvarijosvm@plunge.lt su nuoroda – Dėl matematikos mokytojo laisvos darbo vietos;

Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos el. svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu 8 618 66361.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbio.