Reikalingas fizikos mokytojas

PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA skelbia laisvą darbo vietą  fizikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas). Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagal reorganizavimą darbas bus švietimo įstaigoje – Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazijoje.

Bendras darbo krūvis:  1 etato pareigybės krūvio.

Darbo užmokestis – priklauso nuo pastoviosios dalies koeficiento, nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 1,0223 iki 1,4358.

Specialieji reikalavimai:

 • Įgyta aukštojo, aukštesniojo (gamtamokslinio, matematikos ugdymo) fizikoskvalifikacija (privalumas – pedagogo kvalifikaciją).Gali būti studijuojantis.
 • Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą, rengti ugdymo planus ir programas.
 • Bendrauti su įvairių poreikių ir gebėjimų turinčiais mokiniais, jų tėvais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.
 • Turėti darbo su informacinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis priemonėmis įgūdžius.

Siūlome:

 • kelionės į darbą išlaidų kompensavimą;
 • augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją;
 • įgyti pedagogo kvalifikaciją, persikvalifikuoti;
 • lankstų tvarkaraštį;
 • dalyvauti Plungės r. specialistų pritraukimo programose.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. vienoje iš nurodytų ugdymo įstaigų raštinėje arba el. paštu: zemkalvarijosvm@plunge.lt

Dokumentai priimame nuo 2024 m. birželio 28 d. iki  liepos 15 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

 Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos el. svetainėje https://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu 8 618 66361.