Padėkos diena „Sudie, mokyklėle! Sveika,vasarėle!

 Birželio 7 dieną pradinių klasių mokiniai, mokytojos, tėveliai, svečiai rinkosi į gimnazijos renginių salę. Tą dieną pradinukai šventė Padėkos dieną ir ketvirtokų išleistuves.

Mokslo metų pabaigoje verta stabtelėti, apsidairyti aplinkui, susivokti savo mintyse, įvertinti nuveiktus darbus, padėkoti vienas kitam už teikiamą pagalbą, paramą, palaikymą.

Gimnazijos direktorė Rasa Pakalniškienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Jacikaitė padėkos raštus įteikė mokiniams už puikų mokymąsi,  pamokų lankomumą, puikius pasiekimus respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose, sporto varžybose.

Šventės metu skambėjo nuotaikingos dainos, buvo gera klausytis išraiškingų posmų. Antrokai parodė spektaklį „Ir knyga suranda draugą“, kuris kvietė visus branginti ir mylėti knygas.

Ketvirtokai  gražiais žodžiais,  muzikiniais pasirodymais,  šokiais ir dainomis atsisveikino su pradine mokykla ir savo  mokytoja Dalia.  Padėkos žodžius tarė mokytojams, tėveliams ir savo mažiesiems draugams. Gimnazijos direktorė kiekvienam ketvirtokui įteikė pradinio ugdymo baigimo pažymėjimą.

Padėkos diena- prasminga šventė, skleidžianti kiekvieno iš mūsų širdyje tauriausius jausmus- gėrį, nuoširdumą, dėkingumą, pagarbą artimam.

Pradinių klasių mokytojos