Reikalingas specialusis pedagogas

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, vadovaudamasi  2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia pretendentų atranką specialiojo pedagogo pareigybei  užimti nuo 2024 m.  rugsėjo 1 d.

Mokyklos pavadinimas – Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija. Vyksta reorganizacija, todėl įstaiga nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. vadinsis Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija, Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyrius.

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo krūvis –  specialusis pedagogas – 1,25 etato.

  Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos koeficientas nuo 1,0979 iki 1,2757

  Kvalifikaciniai reikalavimai:

   • aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, bet gali būti ir studijuojantis;
   • specialiojo pedagogo kvalifikacija;
   •  gebėti organizuoti, vykdyti, stebėti SUP mokinių ugdomąjį procesą;
   • gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
   • gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais.

   Siūlome:

    • augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją;
    • lankstų tvarkaraštį;
    • dalyvauti projektuose ir programose;
    • kompensuojame kelionės išlaidas.

    Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    • sutikimas naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
    • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    • reikiamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
    • gyvenimo aprašymą;
    • specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

    Privalumas –  logopedo specialybė, papildoma pedagoginė kvalifikacija (neprivaloma).

    Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 10d. iki birželio 24 d. imtinai.

    Galimi dokumentų pateikimo variantai:

    • siųsti elektroninio pašto adresu zemkalvarijosvm@plunge.lt  su nuoroda – Dėl specialiojo pedagogo laisvos darbo vietos;

    Informacija apie atranką skelbiama Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos internetinėje svetainėje http://www.zemkalvarija.lt ir teikiama telefonu Nr. +370 655 20721 , direktorė Rasa Pakalniškienė.

    Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.