Gimnazijos reorganizavimo dokumentaiSavivaldybės sprendimas dėl kaimiškųjų gimnazijų reorganizavimoGimnazijos reorganizavimo dokumentai

Plungės rajono savivaldybės taryba 2024 metų gegužės 30 dienos posėdyje pritarė  sprendimui biudžetinių įstaigų – Plungės r. Kulių ir  Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijų reorganizavimui prijungiant prie Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos.

Po reorganizavimo veiklą tęsia juridinis asmuo – Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija, kuriai pereina visos reorganizuotų įstaigų teisės ir pareigos.

Kviečiame susipažinti su reorganizavimo tvarkos aprašu.