Antrokų mokymo plaukti programa

Nuo spalio 5 dienos gimnazijos antrokai pradėjo dalyvauti mokymo plaukti programoje. Kiekvieną ketvirtadienį vyks į Plungės  baseiną. Programos dalyviams bus sudaryta galimybė pamokų metu mokytis plaukti po 32 akademines valandas 1 kartą savaitėje. Užsiėmimus vykdys kvalifikuoti instruktoriai, kurie ne tik mokins plaukti, bet ir suteiks žinių apie saugų elgesį vandenyje bei prie vandens telkinių, mokins įvairių pratimų, žaidimų vandenyje. Plaukimo užsiėmimų metu įgytų plaukimo įgūdžių patikrinimas bus vykdomas kontroliniu testu. Bus vertinami mokinių pasiekimai ir padaryta pažanga:

  • gebėjimas plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje:
  • gebėjimas keisti kūno padėtį (15 sek.);
  • gebėjimas panerti po vandeniu ir rankomis ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau nei 1 m gylio;
  • gebėjimas įšokti į vandenį nuo baseino krašto;
  • gebėjimas nuplaukti 50 m gulėdamas ant krūtinės arba nugaros su viena pagalbine priemone;
  • gebėjimas nuplaukti 50 m  gulėdamas ant krūtinės arba nugaros be pagalbinės priemonės.

    Mokytoja Daina Zabitytė